VCA* - ** - Petrochemie

Wat is VCA?

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklijst voor Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie instelling via een audit nagaat of de aanvrager voldoet aan de VCA beoordelingscriteria. Zo kunnen bedrijven getoetst worden op hun veiligheid, gezondheid en milieu beheersysteem. Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

Volgende certificatienormen zijn mogelijk:

 1. VCA*, hier zijn 24 must vragen van toepassing;
 2. VCA**, hier zijn 33 must vragen van toepassing er dienen minimum 6/14 bijkomende vragen beantwoord worden;
 3. VCA Petrochemie, hier zijn 43 must vragen van toepassing er dienen minimum 2/4 bijkomende vragen beantwoord worden.

Wat kunnen wij bieden:

 • VCA norm verandering;
 • Aanmaak van een veiligheidshandboek (enkel documentair gedeelte afleveren);
 • Jaarcontract, opstart VCA systeem (incl. opvolging en implementatie);
 • Jaarcontract, maandelijkse opvolging van het VCA systeem (incl. opvolging en implementatie);
 • Jaarcontract, 4 kwartaal opvolging van het VCA systeem (incl. opvolging en implementatie);
 • Uitvoeren van interne audit;
 • Upgrade naar hogere certificatie;
 • Bijwonen van een VCA audit.

 

Copyright © 2011 HSE Consulting BVBA.